โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่

รหัสนักเรียน : 1137
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงมณีรัตน์ ชีวินรักษาทรัพย์
ระดับชั้น :มัธยมศึกษาปีที่ 3
รางวัลที่ได้รับ :

รางวัลที่ 3 การแข่งขันทดสอบวัดระดับภาษาจีน HSK 1-3

จากงานครบรอบ 40ปีการฑูตจีน-ไทย สานสายใยภูมิปัญญา 2 แผ่นดิน  จัดโดยสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดย : admin