โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่

รหัสนักเรียน : 1414
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงจินดามณี ศรีสว่าง
ระดับชั้น :ประถมศึกษาปีที่ 5
รางวัลที่ได้รับ :

รางวัลชนะเลิศอันดับสอง  การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ  ระดับประถมศึกษา

งานส่งเสริมจริยธรรมสัปดาห์วันอาสาฬหบูชา 2558 ณ พุทธสถานจังหวัดเชียงใหม่

โดย : admin