โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่

รหัสนักเรียน : 1557
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงบุญยานุช แซ่โกย
ระดับชั้น :ประถมศึกษาปีที่ 6
รางวัลที่ได้รับ :

เยาวชนดีเด่น ประจำปี 2558 

ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

จัดโดยสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่

โดย : admin