โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่

รหัสนักเรียน : 1414
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงจินดามณี ศรีสว่าง
ระดับชั้น :ประถมศึกษาปีที่ 5
รางวัลที่ได้รับ :

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ

ระดับประถมศึกษา

จากงานสัปดาห์ส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา จัดโดยศูนย์เผยแผ่ธรรม จ. เชียงใหม่

โดย : admin