โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่

รหัสนักเรียน : 1469 และ 1514
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.ชณธร พุทธหน่อแก้ว และ ด.ช.ภูพิงค์ ชมภูบาง
ระดับชั้น :ประถมศึกษาตอนปลาย
รางวัลที่ได้รับ :

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย : การแข่งขันทักษะวิชาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ในงานประจำปี 2561 ของโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน

โดย : admin