ข่าวประชาสัมพันธ์

กฐินล้านนาสามัคคี
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2565 คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนพิงครัตน์ ได้เข้าร่วมงานบุญพิธีทอดกฐินล้านนาสามัคคี ณ ธุดงคสถานล้านนา อ.สันทราย จ. เชียงใหม่
นักเรียนแลกเปลี่ยนไทย-เยอรมัน
วันที่ 8 ตุลาคม 2565 นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกจากโรงเรียนพิงครัตน์เข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนไทย-เยอรมันที่ Rudolf Steiner School, Grobenzell, Germany ระหว่างวันที่ 8 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2565 สนับสนุนโดยสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย การมีโอกาสฝึกใช้ชีวิตต่างประเทศนั้นจะช่วยเปิดโลกทัศน์และได้เรียนรู้โลกที่แตกต่างซึ่งจะเป็นหนทางหนึ่งให้นักเรียนได้ค้นพบกับตัวเอง และต่อยอดในการพัฒนาตนเองต่อไป ตลอดจนนำประสบการณ์ที่ได้รับมาแบ่งปันให้รุ่นน้อง
แนะแนวเรียนต่อต่างประเทศ
วันที่ 20 กันยายน 2565 นางสาวจินต์จุฑา สมหวังประเสริฐ ศิษย์เก่าพิงครัตน์ ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับปริญญาโท Climate ? Adapted Construction and Operation ที่มหาวิทยาลัย Brandenburg University of Technology Cottbus ? Senftenberg Technical University of Berlin / ระดับปริญญาตรีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย Technische Universit?t Berlin สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี . ได้มาแนะแนว ?How?s studying in Germany? ให้น้องๆ ระดับชั้นมัธยมศึกษา
เรียนรู้นอกห้องเรียนระดับมัธยมศึกษา
วันที่ 15 กันยายน 2565 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาได้ไปเรียนรู้ ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ( สถานีพลังงานแสงอาทิตย์สันกำแพง ) อ. แม่ออน จ.เชียงใหม่ และ วัดพระนอนแม่ปูคา อ.สันกำแพง
...อ่านข่าวทั้งหมด  
pingkarattana-ผู้จัดการ / ผู้รับใบอนุญาต

อ.สายพิณ สุคันธา
ผู้รับใบอนุญาต / ผู้จัดการ

pingkarattana-ผู้อำนวยการโรงเรียน

อ.ไพรวัลย์ แสงแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน


...แสดงทั้งหมด...